Эволюцийн онол хичээлийн бие даах ажлын сэдэв

Эволюцийн онол хичээлийн бие даалт

 1. Эволюцийн онолын Ч.Дарвины өмнөх үе (Ideas of evolution before Darwin)
 2. Ч.Дарвины эволюцийн сургаал (Darwin’s theory of evolution)
 3. Ч.Дарвины эволюцийн сургаалийн үндсэн заалт
 4. Эволюцийн онолын Ч.Дарвины дараах үе
 5. Дарвины сургаалын сул тал (weakness of Darwinism)
 6. Эволюцийн талаарх үзэл баримтлал, ойлголт (theories of evolution)
 7. Ж.Б.Ламаркийн эволюцийн сургаал (Lamarck’s theory of evolution or Lamarckism, Lamarck’s propositions)
 8. К.Линнейн сургаал, ангилал зүй, ач холбогдол
 9. Микроэволюци (Microevolution)
 10. Эволюцийн үндсэн чиглэл (дэвшил, буурал)
 11. Эволюцийн гол замууд
 12. Эволюцийн баталгаа (Evidence of evolution)
 13. Зүйл, зүйлийн үүсэл (Speciation, species concept)
 14. Биологийн зүйл, зүйлийн доторхи вариаци, бүтэц (Biological species concept)
 15. Эволюцийн хүчин зүйл хүний популяцид нөлөөлөх нь
 16. Хүний үүсэл
 17. Генетик ба эволюцийн онол (Population genetics and Evolution)
 18. Адаптаци (Adaptation)
 19. Хөвчтөн амьтны үүсэл, түүхэн хөгжил (evolution of Vertebrates, Hypothetical)
 20. Түүхэн хувьсах хөгжлийн онолд авгалдай хөвчтөний холбогдол
 21. Сээр нуруутаны үүсэл, түүхэн хөгжил
 22. Дугариг амтан, загасны үүсэл
 23. Хоёр нутагтны үүсэл
 24. Мөлхөгчдийн үүсэл
 25. Шувууны үүсэл
 26. Хөхтний үүсэл, хөгжил
 27. Монгол орны хөхтөн амьтны аймаг бүрэлдсэн нь
 28. Гэрийн тэжээмэл амьтдын үүсэл
 29. Эволюцийн урьдчилсан нөхцөл
 30. Эволюцийн хөдөлгөгч хүч
 31. Амьдралын үүсэл, хөгжил (Origin and evolution of life)
 32. Дэлхий дээр амьдрал хөгжсөн нь
 33. Дэлхийн үүсэл (origin of earth)
 34. Макроэволюци, түүний зүй тогтол (Macroevolution)
 35. Биосферийн эволюци
 36. Нэг эстний эволюци
 37. Олон эстний эволюци
 38. Популяци эволюцийн энгийн нэгж болох нь
 39. Популяцийн тооны хэлбэлзэл
 40. Эволюцийн морфологийн зүй тогтол
 41. Түүхэн хөгжилд эрхтний хувьсах замууд
 42. Зориудын шалгарал ба мал аж ахуй
 43. Бэлчээрийн мал аж ахуй ба байгалийн шалгарал
 44. Удамших ба хувьсах чанар
 45. Амьтны аймгийн эволюци хөгжил
 46. Ургамлын аймгийн эволюци хөгжил (Evolution of plants)
 47. Зориудын шалгарал (Artificial selection)
 48. Байгалийн шалгарал (Natural selection)
 49. Амьдралын төлөөний тэмцэл
 50. Биологийн дэвшлийн зам
 51. Биогенетикийн хууль
 52. Филоэмбриогенезийн тухай А.Н.Северцовын сургааль
 53. Эволюцийн сургаалийн онол практикийн ач холбогдол
 54. Зөн билэг
 55. Мөхөл
 56. Харди-Вайнбергийн хууль (Hardy-Weinberg Equilibrium (theorem) principle)
 57. Эрлийзжүүлэг
 58. Газар зүйн тархалт, биогеографийн баталгаа (Evidence from Biogeography)
 59. Эволюцийн синтетик онол
 60. Эволюцийн онолын судалгаа
 61. Коэволюци,Метафизик, Преформизм, Эпигенез, Трансформизм, Корреляци г.м.

Жич: Бие даалтыг бичихдээ ангидаа сэдэв давхардуулалгүй холбогдох ном зохиол, эх үүсвэрийг ашиглан, агуулгыг бүрэн дүүрэн гаргаж, дүгнэлт болон ашигласан материал зэргийг гаргацтай цэвэр бичин хэвлэх буюу ariunbold@msue.edu.mn хаягаар илгээн хугацаанд нь багшид шалгуулна. Уг бие даалтын үнэлгээг семинарийн хичээл дээр үзсэн сэдвийн товч тэмдэглэл, орчуулга болон хичээлийн идэвхи оролцоо зэрэгт харьцуулж B үнэлгээг гаргана. 

Холбогдох ном сурах бичиг:

 1. Бердников В.А. Основные факторы макроэволюции. Новосибирск., 1990.
 2. Блякера Л.Я. История биологии с древнейших времен до начала XX века. М., 1975.
 3. Блякера Л.Я. История биологии с начала XX века до наших дней. М., 1976.
 4. Дарвин Ч. Зүйлийн үүсэл. УБ., 1978.
 5. Ганболд М., Эволюцийн сургаал. УБ., 2003.
 6. Гомбобаатар С., Д.Сумьяа. Микроэволюци. УБ., 2002.
 7. Георгиевский А.В. Дарвинизм. М., 1985.
 8. Грант В. Видообразования. М., 1990.
 9. Даваа Н. Хөвчтөн амьтны түүхэн хөгжлийн тойм. УБ., 1967.
 10. Кэмп Б., Армс К. Введение в биологии. М., 1988.
 11. Майэр Э. Превод с англ. Популяции, виды и эволюция. М., 1974.
 12. Солдбиг О., Д.Солдбиг. Популяционная биология и эволюция. 1982.
 13. Шагдарсүрэн О. Бэлчээрийн мал аж ахуй ба онолын биологийн зарим асуудал. УБ., 1980.
 14. Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение. М., 1981.
 15. Stephen C. Stearns, Rolf F. Hoekstra. 2000. Evolution an introduction, Oxford.
 16. Freeman S. and J.C.Herron. 2004. Evolutionary Analysis. 3rd edition. Prentice Hall Upper Saddle River. NJ.
 17. Futuyma D.J. 2005 Evolution. Sinauer Assaciates. Sunderland, MA.
 18. Ridley M. 2004. Evolution. 3rd edition. Blackwell Publishing. Oxford. UK
 19. Rose M. R. and L.D.Mueller 2005. Evolution and ecology of the organism. Benjamin Cummings, San Francisco. CA.
 20. Strickberger M. W. 1996. Evolution. 2rd edition Jones and Bartlett Publishers, London. UK.
 21. http://www.pbs.org/wgbh/evolution/educators
 22. http://www.usd.edu/esci/exams/biospher.html
 23. http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/

 

 

Энэ блог таалагдаж байвал дэмжээд доод зургийг 1 дарчихаарай.

Сэтгэгдэлүүд:

1. zulaa (зочин) | 2011-11-29 12:58:50
yag belen bie daalt bdgumu bwal tawiad ogoch
2. Алтан гэрэл (зочин) | 2012-03-23 09:27:00
hjel goy bn buh ymig mdj avc bn biologin talar biy daalt opshilt dugnelttei tavij ogc cadhu

Сэтгэгдэл үлдээх:

Таны нэр:
И-мэйл:
нийтэд харагдахгүй
Вэб:
оруулах албагүй
Сэтгэгдэл:
Дуурайлган
бич
CAPTCHA Image Дуут хувилбар
Reload Image

Энэ нь спамаас хамгаалах нэг хэлбэр болно. Нэвтэрсэн үедээ сэтгэгдэл бичихэд энэ гарахгүй.